Tematyka poszczególnych tomów

Tom I Podstawowe procedury podatkowe.
Część 1. Teoretyczne zagadnienia postępowania podatkowego. Link
Część 2. Postępowania zastępcze. Rozstrzygnięcia. Link
Część 3. Nadzwyczajne środki zaskarżenia rozstrzygnięć prawomocnych.
Część 4. Postępowanie kognicyjne. Zaświadczenia. Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych.

Tom II Prawo podatkowe materialne i proceduralne.
Część 1. Powstawanie i realizacja zobowiązań podatkowych.
Część 2. Wewnętrzny podział prawa podatkowego.
Część 3. Szczególne klasyfikacje zdarzeń wywołujących konsekwencje podatkowe.
Część 4. Prezentacja wybranych instytucji prawa podatkowego.

Tom III Postępowanie sądowoadministracyjne. Link
Część 1. Zasady i organizacja sądownictwa administracyjnego. Kasacyjność.
Część 2. Skarga na decyzję. Postępowania przed wydaniem wyroku.
Część 3. Wyrokowanie i zaskarżanie rozstrzygnięć w toku instancyjnym.
Część 4, Dalsze postępowanie administracyjne i dalsze postępowania sądowe.

Tom IV. Postępowania okołopodatkowe.Link
Część 1. Cywilne, sporne postępowania odszkodowawcze.
Część 2. Postępowanie cywilne i gospodarcze.Link
Część 3. Postępowanie egzekucyjne.
Część 4. Postępowanie karne, karne skarbowe, celne.
Część 5. Postępowanie wobec ZUS i KRUS.
Część 6. Postępowanie w sprawach pracowniczych.
Część 7. Inne postępowania.

Tom V Rachunkowość.
Część 1. Rachunkowość podatkowa uproszczona.
Część 2. Rachunkowość pełna, w tym międzynarodowa.
Część 3. Sprawozdania finansowe oraz instrumenty zarządzania.
Część 4. Rachunkowość "kreatywna".

Tom VI Varia.
Część 1. Organizacja organów podatkowych. Link
Część 2. Podatek jako kara. Podatek z nie ujawnionych źródeł przychodu etc.
Część 3 Podatek jako składnik finansowania aparatu państwowego. Konstrukcja budżetu państwa oraz budżetu gminy.
Część 4. Teorie podatkowe.
Część 5. Mędzynarodowe konwencje podatkowe.
Część 6. Metodyka pracy kancelarii podatkowej. Samorządy zawodowe.
Część 7. Inne zagadnienia.

Tom VII Żródła polskiego prawa podatkowego.
Część 1. Prawo zwyczajowe w początkach państowowści polskiej. Podatki w państwie Piastów. Wejdź
Część 2. Podatki w Polsce Jagiellonów.
Część 3. Podatki w Polsce w latach 1572-1795 (monarchia elekcyjna)
Część 4. Podatki w dwudziestoleciu międzywojennym. Wejdź
Część 5. Podatki w Polsce w latach 1944-2004.


Teoria Prawa
Historia Prawa
Kontakt:
Grzegorz Walkowski
ul.Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
e-mail: grzegorzwalkowski@walkowskibiuro.pl

Projekt Firmy INMAKS - link