Menu- główna stronaPart 1. Common law at the beginning of the Polish State. Tax during the Piast dynasty (966 - 1370).
Part 2. Taxes during the Jagiellonian dynasty (1386-1572).
Part 3. Taxes in Poland in the years 1572 - 1795 (elective monarchy). Duchy of Warsaw (1807 - 1815). Under the rule of the Romanov dynasty (1815-1831).
Part 4. Taxes in the Interwar period (1918 - 1939).
Part 5. Taxes in Poland in the years 1944 - 2004.

Częœć 1

Rozdział I. Szkic historyczny epoki. wejdŸ
Rozdział II. Klasyfikacja Ÿródeł prawa Polski piastowskiej. wejdŸ
Rozdział III. Tytuły podatkowe i organizacja organów podatkowych w Polsce piastowskiej.wejdŸ
Rozdział IV. Teksty Ÿródłowe prawa podatkowego państwa Piastów.wejdŸKontakt do sprzedaży ksišżek:
Grzegorz Walkowski
ul.Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz

e-mail: grzegorzwalkowski@walkowskibiuro.pl

Projekt Firmy INMAKS - link